Khách sạn nổi bật

Phương tiện & Dịch vụ

 • Hyundai Universe

  Nhà sản xuất: Hyundai

  Loại: 45 - 51 chỗ

  Xe đời mới, đẹp, sang trọng, lái xe phục vụ nhiệt tình, chu đáo , an toàn . Xin vui lòng gọi :(08)668 58058 hoặc gửi mail đến đc : info@lesco.vn cho chúng tôi để được giá tốt nhất.

 • Hyundai Town

  Nhà sản xuất: Hyundai

  Loại: 35 - 39 chỗ

  Xe đời mới, đẹp, sang trọng, lái xe phục vụ nhiệt tình, chu đáo , an toàn . Xin vui lòng gọi :(08)668 58058 hoặc gửi mail đến đc : info@lesco.vn cho chúng tôi để được giá tốt nhất.

 • Hyundai County

  Nhà sản xuất: Hyundai

  Loại: 24 - 29 chỗ

  Xe đời mới, đẹp, sang trọng, lái xe phục vụ nhiệt tình, chu đáo , an toàn . Xin vui lòng gọi :(08)668 58058 hoặc gửi mail đến đc : info@lesco.vn cho chúng tôi để được giá tốt nhất.

 • Ford Transit

  Nhà sản xuất: Ford

  Loại: 16 chỗ

  Xe đời mới, đẹp, sang trọng, lái xe phục vụ nhiệt tình, chu đáo , an toàn . Xin vui lòng gọi :(08)668 58058 hoặc gửi mail đến đc : info@lesco.vn cho chúng tôi để được giá tốt nhất.

 • Mercedes Sprinter

  Nhà sản xuất: Mercedes

  Loại: 16 chỗ

  Xe đời mới, đẹp, sang trọng, lái xe phục vụ nhiệt tình, chu đáo , an toàn . Xin vui lòng gọi :(08)668 58058 hoặc gửi mail đến đc : info@lesco.vn cho chúng tôi để được giá tốt nhất.

 • Toyota Hiace

  Nhà sản xuất: Toyota

  Loại: 16 chỗ

  Xe đời mới, đẹp, sang trọng, lái xe phục vụ nhiệt tình, chu đáo , an toàn . Xin vui lòng gọi :(08)668 58058 hoặc gửi mail đến đc : info@lesco.vn cho chúng tôi để được giá tốt nhất.

 • Land Cruiser

  Nhà sản xuất: Toyota

  Loại: 7 chỗ

  Xe đời mới, đẹp, sang trọng, lái xe phục vụ nhiệt tình, chu đáo , an toàn . Xin vui lòng gọi :(08)668 58058 hoặc gửi mail đến đc : info@lesco.vn cho chúng tôi để được giá tốt nhất.

 • Innova

  Nhà sản xuất: Toyota

  Loại: 7 chỗ

  Xe đời mới, đẹp, sang trọng, lái xe phục vụ nhiệt tình, chu đáo , an toàn . Xin vui lòng gọi :(08)668 58058 hoặc gửi mail đến đc : info@lesco.vn cho chúng tôi để được giá tốt nhất.

 • Civic

  Nhà sản xuất: Honda

  Loại: 4 chỗ

  Xe đời mới, đẹp, sang trọng, lái xe phục vụ nhiệt tình, chu đáo , an toàn . Xin vui lòng gọi :(08)668 58058 hoặc gửi mail đến đc : info@lesco.vn cho chúng tôi để được giá tốt nhất.

 • Toyota Camry

  Nhà sản xuất: Toyota

  Loại: 4 chỗ

  Xe đời mới, đẹp, sang trọng, lái xe phục vụ nhiệt tình, chu đáo , an toàn . Xin vui lòng gọi :(08)668 58058 hoặc gửi mail đến đc : info@lesco.vn cho chúng tôi để được giá tốt nhất.

 • Mercedes E250

  Nhà sản xuất: Mercedes

  Loại: 4 chỗ

  Xe đời mới, đẹp, sang trọng, lái xe phục vụ nhiệt tình, chu đáo , an toàn . Xin vui lòng gọi :(08)668 58058 hoặc gửi mail đến đc : info@lesco.vn cho chúng tôi để được giá tốt nhất.

Hotline
Hỗ trợ trực tuyến
(08) 668 51051
(08) 668 31031
0937302234